W piątkowy wieczór Płocka Orkiestra Symfoniczna zaprosiła na urodziny Hanny Witt-Paszty, związanej od wielu lat z Państwową Szkołą Muzyczną w Płocku. Była też radną pierwszej kadencji samorządu i dyrektorem płockiej orkiestry, którą uratowała przed zamknięciem.

 

Swoje 80. urodziny Hanna Witt-Paszta świętowała 20 kwietnia w Płocku, z towarzyszeniem Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Pani Hanna pochodzi z Wielunia, ale od 1973 r. mieszka w Płocku. W Katowicach ukończyła Liceum Muzyczne i Akademię Muzyczną w klasie fortepianu. Podczas studiów brała udział w wielu konkursach pianistycznych. Jest Laureatką m.in. Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Po ukończeniu studiów była organizatorką szkolnictwa artystycznego w Wieluniu.

 

Od roku 1973 do czasu przejścia na emeryturę pracowała jako nauczyciel klasy fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Płocku. Jest wychowawcą wielu płockich muzyków i obecnych pedagogów. Była radną w pierwszej kadencji samorządu i dyrektorem Płockiej Orkiestry Symfonicznej, którą przeprowadziła przez najtrudniejsze lata 90., gdy radni poważnie zastanawiali się nad jej likwidacją.

 

Kiedy była kuratorem parafii ewangelickiej, zbudowała kaplicę przy ul. Kazimierza Wielkiego. Działa w kilku stowarzyszeniach, doprowadziła do wydania reprintu „Ewangelii wg św. Mateusza” z 1551 r., pierwszego tłumaczenia z oryginału greckiego przez Stanisława Murzynowskiego. Za to ostatnie została nominowała do tytułu Płocczanina Roku 2011 i tytuł ten, głosami płocczan, zdobyła. Zainicjowała kontakty z niemieckim Darmstadt i amerykańskim Fort Wayne, które teraz są miastami partnerskimi Płocka. Otrzymała medal za współpracę miedzy narodami.

 

Wspólnie z jubilatką świętowali:

Edward Bogdan – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku w klasie fortepianu Pani prof. Hanny Witt – Paszty oraz w klasie trąbki prof. Włodzimierza Pikały. Już podczas studiów zaczął współpracę z Teatrem Wierszalin i Akademią Teatralną w Białymstoku jako pianista i aranżer w sztukach teatralnych. Z artystką Teatru Wierszalin zdobył dyplom dla najlepszego akompaniatora na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu – dyplom wręczał osobiście prof. A. Bardini. Współpracę teatralną kontynuuje do dzisiaj w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Płocku. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Pedagog, nauczyciel dyplomowany PSM w Płocku od 1994 roku do chwili obecnej. Przez kilkanaście lat prowadził Szkolną Orkiestrę Symfoniczną PSM I i II st. w Płocku. Pasjonat, wychowawca wielu młodych muzyków, nauczycieli w różnych placówkach kulturalno-oświatowych.

Klaudiusz Ciepliński – urodził się w 21.07.1973. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku w klasie fortepianu Pani Joanny Nycz. W latach 1987-1991 uczeń klasy fortepianu Pani Hanny Witt – Paszty PSM II stopnia w Płocku. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku a także Akademii Medycznej w Gdańsku. Dr. nauk medycznych, specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

Beata Ludwicka – naukę gry na fortepianie rozpoczęła w 1970 roku w PSM I stopnia w Płocku w klasie fortepianu p. Ewy Płodowskiej oraz p. Janiny Burakowskiej. Szkołę Muzyczną II-go stopnia z powodzeniem ukończyła dzięki niesamowitej pracy i zaangażowaniu pani Hanny Witt – Paszty. Studiowała w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Łodzi. Pracuje z dziećmi od 4-go roku życia ucząc ich szacunku do instrumentu, wrażliwości na piękno dźwięku, a przede wszystkim miłości do muzyki. W czasie swojej pracy otrzymała wiele nagród za pracę na rzecz kultury, min. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pełną oddania pracę pedagogiczną, jak również wiele dyplomów i wyróżnień za szczególne walory artystyczne akompaniamentu fortepianowego zarówno w kraju jak i za granicą.

Anna Majewska – naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Płocku rozpoczęła w 1975 r. w wieku 7 lat. W 1987 ukończyła II st. szkoły muzycznej w klasie fortepianu pod kierunkiem mgr Hanny Witt – Paszty i w klasie śpiewu solowego u mgr Jana Wengrzika. Po studiach (Wychowanie Muzyczne na Uniwersytecie Łódzkim) rozpoczęła pracę w swojej ukochanej szkole muzycznej w Płocku. Do tej pory z wielką przyjemnością pracuje jako nauczyciel fortepianu dodatkowego, obowiązkowego oraz akompaniator. Dotarcie do młodzieży w przedziale od sześciolatków do studentów dla Anny Majewskiej to niemałe wyzwanie. Po pracy, która daje jej coraz więcej przyjemności i satysfakcji, pielęgnuje także inne pasje takie tak: piłka siatkowa i taniec. Anna mówi, że fortepian i siatkówka to może nie najrozsądniejsze połączenie, ale serce nie sługa. Bez sportu nie byłabym w pełni szczęśliwa.

Wojciech Michalski – urodził się 11.11.1977 w Płocku. W 1996 roku ukończył Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego oraz Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, w klasie fortepianu p. prof. Hanny Witt-Paszty. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego i Headmasters’ Conference (1994), uczeń Dulwich College w Londynie (1994 – 1995). Obecnie jest lekarzem, absolwentem II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (dziś Warszawski Uniwersytet Medyczny), specjalistą onkologii klinicznej, certyfikowanym specjalistą Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO, European Society for Medical Oncology). Pracuje w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Maria Mieczykowska – ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku w klasie fortepianu prof. Hanny Witt – Paszty. Naukę kontynuowała w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Vitalisa Raczkiewicza uzyskując tytuł magistra sztuki. Obecnie pracuje jako akompaniator w OSM I stopnia oraz PSM I i II stopnia w Płocku, gdzie przez wiele lat pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Brała udział w wielu prestiżowych konkursach i przesłuchaniach , na których otrzymała kilkadziesiąt nagród i dyplomów uznania za wyróżniający akompaniament. Jako ceniona kameralistka z powodzeniem koncertowała w wielu krajach między innymi w Niemczech, Belgii, Holandii, Włoszech i Słowenii. Obecnie tworzy duet z synem – młodym skrzypkiem Wiktorem Mieczykowskim z którym odnosi sukcesy w kraju i poza granicami.

Piotr Radomski – naukę w płockiej szkole muzycznej rozpoczął w wieku siedmiu lat. Pod skrzydła prof. Hanny Witt – Paszty trafił w pierwszej klasie średniej szkoły muzycznej i choć został prawnikiem, a nie muzykiem zawodowym, to zamiłowanie do gry oraz komponowania pozostało mu do dnia dzisiejszego. Oprócz zainteresowań muzycznych jest wielkim orędownikiem jakości w każdej dziedzinie, stąd jego zainteresowanie choćby dawną, „prawdziwą” motoryzacją. Zajmuje się hobbystycznie także wytwarzaniem na własny użytek oryginalnych mebli drewnianych. Realizował się w życiu w wielu różnych dziedzinach i, być może, jest także najlepszym kickboxerem wśród pianistów.

Tadeusz Trojanowski – kompozytor, pianista, pedagog, animator kultury na Podlasiu i Mazowszu. Urodzony w Ciechanowie. Edukację muzyczną rozpoczął w rodzinnym mieście, kontynuował w Płocku i Łodzi. Studia muzyczne ukończył w AMiFC w Warszawie. Jest autorem ponad 300 utworów od dzieł oratoryjnych przez instrumentalne do drobnych form instrumentalnych i pieśni. Jako pianista koncertuje w kraju i za granicą wykonując głównie muzykę współczesną i romantyczną. Jest wielokrotnym stypendystą Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Marszałka Województwa Podlaskiego za rok 2006. W 2008 r. otrzymał medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, a w 2013 Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Dzięki swej inwencji twórczej i zdolnościom organizatorskim jest pomysłodawcą i realizatorem licznych festiwali i inicjatyw muzycznych na Podlasiu i Mazowszu.

Mariusz Tytman – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku w klasie fortepianu Pani Profesor Hanny Witt-Paszty. Studia pianistyczne odbył w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. Jerzego Godziszewskiego oraz prof. Alicji Mikusek. Po studiach podjął pracę pedagogiczną w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, którą kontynuuje do chwili obecnej. Wieloletni wicedyrektor i kierownik sekcji fortepianu PSM w Płocku. Równolegle prowadzi klasę fortepianu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Janusz Przybylski – dyrygent – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, studia uzupełniał we Włoszech pod kierunkiem Franco Ferrary. Odbył także studia aspiranckie w Konserwatorium Leningradzkim im. Rimski-Korsakowa. Kierował chórem zawodowym Filharmonii Krakowskiej. Za przygotowanie chórów do nagrania Pasji wg Św. Łukasza K. Pendereckiego otrzymał nagrodę Amerykańskiej Akademii Płytowej w Hollywood. Był Dyrektorem Artystycznym Filharmonii Olsztyńskiej i Bałtyckiej, Kierownikiem Muzycznym Warszawskiej Opery Kameralnej, zastępcą Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Wielkiego w Warszawie, Dyrektorem Artystycznym Opery Bałtyckiej i Filharmonii Bałtyckiej oraz Dyrektorem Artystyczny Opery Narodowej w Skopje. Konsultantem artystycznym Filharmonii w Koszalinie.

 

Uczestnicy urodzinowego koncertu wysłuchali:

A. Chaczaturian – Suita z baletu Maskarada

L. van Beethoven – IV Koncert fortepianowy G-dur op. 58 cz. II

A. Dvořák – Tańce słowiańskie op. 46

Kompozycje F. Chopina, F. Mendelssohna-Bartholdy’ego, J. Brahmsa, S. Rachmaninowa, T. Trojanowskiego.

 

Agnieszka Stachurska / PetroNews.pl

 Sponsorzy
43. Sezonu Artystycznego

Sala koncertowa

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Karola Szymanowskiego w Płocku
ul. Kolegialna 23
09-402 Płock

Zobacz na mapie

Biuro koncertowe

Dariusz Ciesielski - Kierownik
dariusz.ciesielski@orkiestraplock.pl

Anna Gruszczyńska - Kierownik Orkiestry
orkiestra@orkiestraplock.pl
tel.: +48 603 160 245

Ilona Matusiak
biurokoncertowe@orkiestraplock.pl
tel.: +48 24 364 10 86

Kasa biletowa

Małgorzata Jaworska
ul. Bielska 9/11
(parter, wejście od głównej ulicy)
09-400 Płock
bilety@orkiestraplock.pl
tel. +48 24 364 10 85

Zobacz na mapie

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10:00 - 17:00
Wtorek 10:00 - 15:30
Środa 10:00 - 15:30
Czwartek 10:00 - 17:00
Piątek 10:00 - 15:00
Patroni medialni

Miejska instytucja kultury finansowana z budżetu miasta Płocka 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Płocka Orkiestra Symfoniczna  |  Realizacja: Hedea.pl

FacebookYoutubeBip

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies. Polityka plików cookies.