Regulamin w zakresie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas prób i koncertów Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego

§1

Postanowienia ogólne

Regulamin w zakresie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas prób i koncertów Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w trakcie epidemii COVID 19 dla gości i pracowników POS określa zasady zachowania bezpieczeństwa wszystkich osób uczestniczących w próbach i koncertach POS.

§2

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego

i środków higieny dla uczestników prób i koncertów POS

 1. Goście i pracownicy POS przed wejściem na próby i koncerty zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do obiektu.
 2. Goście podczas koncertów zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust poprzez noszenie masek ochronnych, przyłbic itp. Obowiązku noszenia maseczki nie mają dzieci do 4 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane.
 3. Podczas prób i koncertów wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się (nie dotyczy rodzin oraz asystentów osób z niepełnosprawnościami).
 4. Goście zajmują miejsca stosując się do wskazań obsługi widowni POS.
 5. Na próby i koncerty nie mają wstępu osoby chore na COVID-19 lub podlegające kwarantannie.
 6. Goście i pracownicy POS uczestniczący w wydarzeniu artystycznym zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu do obiektu, że według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobą zakażoną oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 7. Goście i pracownicy POS uczestniczący w wydarzeniu artystycznym zobowiązani są do wyrażenia zgody na dokonanie pomiaru temperatury przy wejściu do obiektu.
 8. Osoby stojące w kolejce do kasy, toalet, oraz przed wejściem do miejsca odbywania koncertów powinny zachować bezpieczny dystans oraz unikać gromadzenia się.
 9. W trakcie pobytu na terenie obiektu należy stosować się do zaleceń pracowników obsługi i służb ochrony.
 10. Liczba gości przebywających jednocześnie w obiekcie - zgodna z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa. Aktualizacja szczegółowych wytycznych na: http://www.orkiestraplock.pl/ w zakładce „Wytyczne dla uczestników koncertów POS w związku z trwającą pandemią COVID-19”.
  1. Ze względu na niebezpieczeństwo przenoszenia się wirusa na odzieży wierzchniej i bagażach działanie szatni zostaje zawieszone do odwołania. Goście mogą korzystać z szatni samoobsługowej, jednakże POS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w niej pozostawione.
  2. Podczas prób i koncertów obowiązuje zakaz spożywania żywności i picia napojów.
  3. Opuszczanie przez gości obiektów po koncercie będzie koordynowane przez obsługę widowni POS.
  4. Na terenie wszystkich obiektów obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.
  5. Wejście na teren prób i koncertów POS jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§3

Zapewnienie bezpiecznej obsługi gości

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi gości stosowane są następujące założenia:
 2. sprzedaż i rezerwacja biletów
 3. kasa biletowa POS czynna: Poniedziałek 12:00 - 16:00; Wtorek - Piątek 11:00 - 15:00.
 4. Przy wejściu do kasy biletowej POS należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym oraz zasłonić nos i usta maseczką ochronną, bądź przyłbicą.
 5. Przebywając w pomieszczeniu kasy biletowej POS należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób.

§4

Zapewnienie bezpieczeństwa artystów

 1. Artyści zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy. Oświadczenie na temat stanu zdrowia jest ważne 4 dni od momentu złożenia.
 2. W celu zachowania bezpieczeństwa w trakcie odbywanych na terenie obiektu prób zespołowych POS:
 3. przebywać mogą wyłącznie członkowie zespołu wyznaczeni zgodnie z planem pracy,
 4. w pomieszczeniach w trakcie zajęć pracownik nie ma obowiązku używania maseczek ochronnych,
 5. przed wejściem do obiektu należy założyć maseczkę/przyłbicę oraz użyć udostępnionego żelu lub płynu dezynfekującego,
 6. zabrania się bezwzględnie korzystania z pomieszczeń - garderób,
 7. członkowie zespołu stawiają się w miarę możliwości w stroju docelowym ( w zależności od charakteru zajęcia) ewentualna zmiana odzieży może mieć miejsce wyłącznie na terenie obiektu udostępnionego do prób i koncertów,
 8. instrumenty dęte drewniane i blaszane - ponieważ skroplona woda może być niebezpieczna, należy łapać ją na bieżąco bawełnianą ściereczką zapewnioną we własnym zakresie i dokładnie wyczyścić instrumenty po użyciu. Ściereczki należy przechowywać w foliowej torbie a po zakończeniu prób i koncertów szczelnie zapakować i zabrać z budynku,
 9. dezynfekcji rąk przed opuszczeniem toalety,
 10. w trakcie przerw należy unikać tworzenia skupisk,
 11. zabronione jest publiczne rozsiewanie informacji budujących napięcie i strach.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Gość lub pracownik nie stosujący się do wytycznych w obiekcie, w którym odbywają się próby i koncerty POS, w trakcie epidemii COVID-19 może zostać nie wpuszczony na teren obiektu.
 2. Zaleca się na bieżąco śledzić komunikaty pojawiające się na stronie internetowej
 3. Regulamin dostępny jest w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej POS

 Sponsorzy
44. Sezonu Artystycznego

Sala koncertowa

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Karola Szymanowskiego w Płocku
ul. Kolegialna 23
09-402 Płock

Zobacz na mapie

Biuro koncertowe

Dariusz Ciesielski - Kierownik
dariusz.ciesielski@orkiestraplock.pl

Anna Gruszczyńska - Kierownik Orkiestry
anna.gruszczynska@orkiestraplock.pl
tel.: +48 603 160 245

Ilona Matusiak
ilona.matusiak@orkiestraplock.pl
tel.: +48 24 364 10 86

Kasa biletowa

Małgorzata Jaworska
ul. Bielska 9/11
(parter, wejście od głównej ulicy)
09-400 Płock
bilety@orkiestraplock.pl
tel. +48 24 364 10 85

Zobacz na mapie

Regulamin sprzedaży biletów

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 12:00 - 16:00
Wtorek 11:00 - 15:00
Środa 11:00 - 15:00
Czwartek 11:00 - 15:00
Piątek 11:00 - 15:00
Patroni medialni

Miejska instytucja kultury finansowana z budżetu miasta Płocka 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Płocka Orkiestra Symfoniczna  |  Realizacja: Hedea.pl

FacebookYoutubeBip

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies. Polityka plików cookies.